Minimal Rings

Diamond Bubble Ring

MOIRE

Diamond Bubble Ring

from $660.00

5 & 7 Diamonds Bubble Ring

MOIRE

5 & 7 Diamonds Bubble Ring

from $835.00

Eternity Bubble Ring

MOIRE

Eternity Bubble Ring

from $745.00

Half Diamond Bubble Ring

MOIRE

Half Diamond Bubble Ring

from $565.00

Gold Diamond Round Charm Ring

MOIRE

Gold Diamond Round Charm Ring

$715.00

Gold Diamond Pear Charm Ring

MOIRE

Gold Diamond Pear Charm Ring

$720.00